Sezona 2014/15 – III. liga prvi dio

TABL11strijelci

PRVI DIO natjecanja – MUŠKA KADETSKA III liga

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1. KOLO 27.9.2014. u 14,30 sati – ŠSD Mladost Karlovac

KK ŽORA  99

Štefanac 2, Kočevar, Grabež 18, Budinski 2, Manojlović 10, Vladić 22, Belavić 6, Movre 13, Čurjak 4, Katić 12, Penić 10,

KK VUČIĆI  23

Karačić 6, Magdalenić, Ledić 2, Gulija 7, Šarić 1, Bazina, Vrsalović 2, Burušić, Kaoudahhan 3, Vučković 2,

ČETVRTINE (30:3) (12:10) (35:2) (22:8)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2. KOLO 4.10.2014. u 16,30 sati – SŠ Novska

KK NOVSKA  29

Jerković 2, Pelivanović, Štavalj-Ladišić, Rupčić 10, Šerić, Zulić, Radulović, Kovačić 10, Ivanković, Vidaković 11, Bogatić, Števinović,

KK ŽORA  74

Štefanac, Kočevar 5, Grabež 20, Manojlović 2, Vladić 19, Belavić 4, Movre 10, Čurjak 2, Katić 7, Penić 5,

ČETVRTINE (8:26) (6:11) (7:22) (8:15)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3. KOLO 11.10.2014. u 13,30 sati – ŠSD Mladost Karlovac

KK ŽORA  2

Štefanac, Kočevar, Pašić, Hajdin, Grabež, Manojlović, Vladić, Belavić, Movre 2, Čurjak, Katić, Penić,

KK SPORTVIZIJA  0

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4. KOLO 18.10.2014. u 14,00 sati – ŠSD Mladost Karlovac

KK ŽORA  76

Štefanac 2, Kočevar 2, Hajdin, Budinski, Grabež 16, Manojlović 9, Vladić 11, Belavić 8, Movre 14, Čurjak 2, Katić 6, Penić 6,

KK LABRADA  45

Matasić 2, Bolanča 4, Rast 5, Crnjak, Čorić 4, Zdeljak 2, Martan 3, Pažin 2, Štavun, Krivić 8, Lončar 9, Savinc 6,

ČETVRTINE (15:7) (28:11) (24:11) (9:16)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

5. KOLO 25.10.2014. u 13,00 sati – ŠD Sutinska vrela – Zagreb

KK PODSUSED 69

Filipović 23, Šešek, Iveković 2, Šoštarko 27, Kokić, Terzić 1, Canbj 5, Miljković 1, Andrić 6, Roso, Miškulin 4, Jagodić,

KK ŽORA 62

Štefanac, Kočevar, Pašić, Budinski, Grabež 16, Manojlović 2, Vladić 12, Belavić 9, Movre 6, Čurjak 4, Katić 13, Penić,

ČETVRTINE (12:10) (27:13) (16:19) (14:20)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6. KOLO 8.11.2014. u 15,30 sati – ŠSD Mladost Karlovac

KK ŽORA  47

Karan, Kočevar, Pašić, Budinski, Grabež, Manojlović, Vladić 16, Belavić 11, Movre 8, Čurjak 4, Katić 6, Penić 2,

KK DUBRAVA III  62

Mazarekić 4, Babić 18, Kumanović 6, Krizmanić 14, Benat, Božić 11, Brzoja 2, Tolić 2, Šola 5,

ČETVRTINE (14:16) (15:15) (8:12) (10:19)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

7. KOLO 15.11.2014. u 16,30 sati – OŠ I. Filipović – Zagreb

KK SVETI PETAR  26

Bojanić 4, Glibo 4, Špoljarić 2, Cota, Gavrančić 2, Husnjak, Erdelj 10, Štambuk, Bandić 4, Fajt,

KK ŽORA  76

Karan 3,  Kočevar 2, Pašić 4, Budinski, Grabež 16, Manojlović 6, Vladić 12, Belavić 10, Movre 7, Čurjak 4, Katić 10, Penić 2,

ČETVRTINE (7:25) (8:8) (5:20) (6:23)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

8. KOLO 22.11.2014. u 11,30 sati – ŠSD Mladost Karlovac

KK ŽORA  64

Štefanac 2,  Kočevar, Pašić 2, Karan, Grabež 8, Manojlović, Vladić 19, Belavić 2, Movre 17, Čurjak, Katić 14, Penić,

KK AGRODALM  54

Delić 7, Šurina 1, Široki, Pavičević 11, Capan 4, Radan 7, Štimac 18, Smolčić 4, Nucak 2, Barač, Mirković,

ČETVRTINE (13:14) (20:10) (15:10) (16:20)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

9. KOLO 1.12.2014. u 20,30 sati OŠ D. Cesarić – Zagreb

KK PEŠĆA CEDEVITA  41

Kapetanović 2, Rogošić 4, Rušec 4, Šarić, Dokmanić 8, Lušić, Radman 2, Šantić 17, Poznanović, Mikšić, Prister, Bokulić 2,

KK ŽORA  54

Štefanac,  Karan, Pašić, Grabež 12, Manojlović, Vladić 10, Belavić, Movre 23, Čurjak, Katić 7, Penić 2,

ČETVRTINE (8:10) (11:17) (16:13) (6:14)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

10. KOLO 6.12.2014. u 13,30 sati – ŠSD Mladost Karlovac

KK ŽORA  83

Štefanac, Kočevar 2, Pašić 6, Grabež 21, Manojlović 3, Vladić 22, Belavić 14, Movre 9, Čurjak, Katić 6, Karan,

KK SAMOBOR II  63

Kupres, Jelić 15, Čakanić, Stanić, Mišić 20, Sedlar 14, Kontak, Palčec-Crnić 8, Šaban 6, Pegić,

ČETVRTINE (36:12) (15:16) (23:16) (9:19)

VIDEO

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11. KOLO 14.12.2014. u 14,30 sati – ŠD Srednje škole Jastrebarsko

KK JASKA  28

Neumann, Eraković, Štulec 2, Ivanković 7, Grgečić 6, Miklavec 8, Roić, Bobinski, Radić, Milković 5,

KK ŽORA  76

Štefanac 2, Kočevar 10, Pašić, Grabež, Manojlović 12, Vladić 14, Belavić 12, Movre 12, Karan, Hajdin 4, Penić 2,

ČETVRTINE (7:16) (7:24) (12:14) (2:22)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

KRAJ PRVOG DJELA NATJECANJA

LUKA